Skip Ribbon Commands
Skip to main content
IMPAQ - IMProvement of AQuaculture high quality fish fry production

Bevillingsmodtager: Professor Benni Winding Hansen, RUC Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (J. nr. 10-093522)
Bevilget beløb: 19,9 mio. kr.
Samlet budget: 27,8 mio. kr.
Forskeruddannelse: 2 ph.d.'ere og 5 postdocs
Periode: 2011-2015
Partnere: KU-LIFE Institut for Veterinær Sygdomsbiologi; DTU Institut for akvatiske ressourcer; ISPRA (Institute of Environmental Protection and Research), Livorno, Italy; National Taiwan Ocean University, Institute of Marine biology, Taiwan; University of Lille Science and Technology, Wimereux, France; Fishlab A/S. Højbjerg; Venøsund fisk og skaldyr Aps, Struer; AKVA group DK, Bryne, Norway; Maximus A/S, Bedsted; KU-LIFE, Fødevareøkonomisk Institut; AU Danmarks Miljøundersøgeæser

IMPAQ er en multidisciplinær alliance, hvor 6 universiteter, et forskning scenter og 4 danske akvakulturvirksomheder samarbejder om at udvikle og optimere produktion af levende foder til fiskeproduktion. Vi vil udnytte Danmarks forspring indenfor anvendt forskning i copepoder (vandlopper) til at frembringe et effektivt og økonomisk attraktivt alternativ til de klassiske levende foderemner (hjuldyr og saltsøkrebs). Copepoder er et langt bedre larvefoder, idet deres størrelse, adfærd og ikke mindst biokemiske sammensætning medfører langt højere overlevelse, bedre vækst og udvikling, samt metamorfose af fiskelarver. Copepoder vil gøre det muligt at få langt flere arter af fisk i akvakultur. Larverne i en række fiskearter er simpelthen ikke i stand til at fange og æde de klassiske foderemner, hvorfor de ikke kan avles i akvakultur. IMPAQ-konsortiet vil med sin nationale og internationale forskning sprofil forsyne SME’er med automatiserede, tekniske løsninger til dyrkning af copepoder og udforske genetiske muligheder for målrettet udvikling af akvakulturegnede stammer af copepoder. Derudover vil IMPAQ udnytte forurenende mikroorganismer fra copepod-kulturer til et positivt bidrag til den fremtidige produktion af levende foder. Idet vi ser holistisk på akvakulturproduktion og ønsker at vise farbare veje for dansk akvakultur, vil IMPAQ foretage tilbundsgående økonomiske beregninger af omkostninger for at udnytte copepoder til produktion af fisk i kultur.